"Научно-изследователски институт по строителни материали" ЕООД

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 София, ул. “Илия Бешков” 1
1528 Sofia , I. Beshkov Str. 1
тел.:02/973 27 87, 02/873 76 88, факс: 02/973 29 10

 


Адрес:

гр. София
ул. "Илия Бешков" 1

тел:
02 973-27-87
  02 873-76-88
факс: 02 973-29-10
e_mail:
niism@abv.bg
  niism@niism.com