"Научно-изследователски институт по строителни материали" ЕООД

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 София, ул. “Илия Бешков” 1
1528 Sofia , I. Beshkov Str. 1
тел.:02/973 27 87, 02/873 76 88, факс: 02/973 29 10

 

ръководител направление:
инж. Мая Дикльовска

НАПРАВЛЕНИЕ
за
сертификация на продукти

 

- Списък продукти - актуализиран (и разширен) на 06.12.2017г.

Notified Body number:1950

Regulation (EU) No 305/2011 Construction products

- Списък продукти - актуализиран