"Научно-изследователски институт по строителни материали" ЕООД

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 София, ул. “Илия Бешков” 1
1528 Sofia , I. Beshkov Str. 1
тел.:02/973 27 87, 02/873 76 88, факс: 02/973 29 10
   
  • Заявка за сертификация на продукт
  • Заявка изпитване по система 3
  • Заявка за издаване на БТО
  • Заявление за изпитване на строителен продукт
  • Анкетна карта