"Научно-изследователски институт по строителни материали" ЕООД

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 София, ул. “Илия Бешков” 1
тел.:973 27 87 , 8 73 76 88, факс: 973 29 10
1528 Sofia , I. Beshkov Str. 1

<< начало