"Научно-изследователски институт по строителни материали" ЕООД

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 София, ул. “Илия Бешков” 1
1528 Sofia , I. Beshkov Str. 1
тел.:02/973 27 87, 02/873 76 88, факс: 02/973 29 10
 
  • Издадени сертификати по част ІІІ с Регистри сертификати БГ
-2007 г.
-2008 г.
-2009 г.
-2010 г.
-2011 г.
-2012 г.
-2013 г.
-2014 г.
-2015 г.
-2016 г.