"Научно-изследователски институт по строителни материали" ЕООД

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 София, ул. “Илия Бешков” 1
1528 Sofia , I. Beshkov Str. 1
тел.:02/973 27 87, 02/873 76 88, факс: 02/973 29 10

 

ПЕРСОНАЛ
Изпитвателна лаборатория и лице за извършване на изпитвания
Ръководител лаборатория:
н.с. инж. Мария Костова
Инженер,химик
“Електрохимия”
- н.с. І ст.;
- сертификат по БДС EN ISO / IEC 17025 , № 108/2001 на ДАСМ;
- Сертификат ИА БСА №216/2004;
- Сертификат ИА БСА № 19/2004
- сертификат TrainMiC на Е C - JRCIRMMG , Белгия
   
Зам. ръководител лаборатория:
инж. Албена Григорова Савова
Инженер химик,
“Технология на силикатите"
   
Метролог:
инж. Стиляна Русанова Тодорова
ХМТУ – инженер химик,
“Полимерни материали"
   
Лабораторно обзавеждане