"Научно-изследователски институт по строителни материали" ЕООД

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 София, ул. “Илия Бешков” 1
1528 Sofia , I. Beshkov Str. 1
тел.:02/973 27 87, 02/873 76 88, факс: 02/973 29 10

 

ПЕРСОНАЛ
Лице за извършване на одит
Евгения Рачева Калайджиева
Научен сътрудник, експерт- одитор, Ръководител ЛИКО
1) н.с.І ст.
2) сертификати:
- оценител на органи по сертификация,
- № KID-P-0134 , - № KID - Р – 0 169 ;
- по строителната директива CSTC / WTCB ;
- оценители на органи по сертифициране на продукти от БСА;
- удостоверение №85 за ОВОС
3) курс ТЮФ Рейланд България за одитор на системи за производствен контрол и системи по качество, сертификати №№ 16118/20.11.02; ТУ-МРРБ-02-004; 16131/20.11.02; ТУ-МРРБ-02-0014
4) сертификат на СМ в Бълг. за управление средствата за измерване № МО-31/16.02.2005 г.
5) Удостоверение № SUK PR VO 038/01.03.2007 от ССКБ по БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 900119011