"Научно-изследователски институт по строителни материали" ЕООД

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 София, ул. “Илия Бешков” 1
1528 Sofia , I. Beshkov Str. 1
тел.:02/973 27 87, 02/873 76 88, факс: 02/973 29 10

 

ПЕРСОНАЛ
Направление БТО
Георги Василев Цветков
Инженер, Ръководител ЛИБТО
1) ст.н. с. І ст.- хабилитационен труд;
2) сертификат за оценители на органи за контрол на лаборатории
   
Радка Милкова Лалова
Инженер, координатор-сертификатор стандартизатор специалист продукти за зидария, бетони, разтвори и добавъчни материали
1) курс по строителната директива;
2) курс “Приложение на НСИОССП – св.№ ІV-9;
3) Удостоверение за прилагане на НСИОССП №216/09.04.04
4) курс ТЮФ Рейланд България за одитор на системи за производствен контрол и системи по качество, сертификати №№ 17155/20.02.03; ТУ-МРРБ-03-0012; 17801/03.04.03; ТУ-МРРБ-03-0024